Ansaitset parhaan mahdollisen verkkomaineen

Maine on brändisi ylivoimaisesti arvokkainta aineetonta pääomaa. Miksi jättäisit sen muiden käsiin?
Ota maine haltuun, me olemme apunasi.

Positiivinen maine saa aikaan paljon hyvää

Ensivaikutelma sinusta tai yrityksestäsi muodostuu nykyisin Googlessa. Jos ensivaikutelma ei vakuuta, toista mahdollisuutta ei useinkaan tule. Varmista ettei verkkomaineesi pilaa menestymisen mahdollisuuksia.

 

Enemmän asiakkaita

Hyvä maine lisää luottamusta yritystä kohtaan. Ilman tarvittavaa luottamusta kynnys ostoon on korkea ja joudutaan polkemaan hintoja.

Markkinointi tehostuu

Saat samalla rahalla aiempaa enemmän asiakkaita tai vastaavasti saman määrän asiakkaita huomattavasti pienemmällä summalla. Eli markkinoinnin ROI kasvaa.

Rekrytointi helpottuu

Kuka haluaisi töihin huonomaineiseen yritykseen? Hyvä maine auttaa saamaan markkinoiden parhaat tekijät omaan taloon.

Asiakasuskollisuus kasvaa

Heikolla hetkellä asiakas etsii yrityksestä tietoa verkosta, ja kun vastaantuleva sisältö on positiivista, kynnys lähteä vaihtamaan palvelutarjoajaa kasvaa selvästi.

Reklamaatiot vähenevät

Valitukset ja reklamaatiot lisääntyvät selvästi, mikäli yrityksen maine verkossa on kyseenalainen. Hyvämaineisten yritysten kohdalla tilanne on päinvastainen.

Rahoitusta paremmin ehdoin

Rahoittajat ovat erityisen kiinnostuneita yrityksen aiemmasta toiminnasta ja positiivinen maine antaa hyvän kuvan myös rahoittajien ja sijoittajien suuntaan.

Analyysi yrityksesi verkkomaineesta

Analyysin tilaamalla saat tärkeää tietoa yrityksesi tämän hetken verkkomaineesta ja sen heikkouksista. Hyvä maine on yrityksesi ylivoimaisesti arvokkain aineeton pääoma ja kantaa pitkälle vaikeinakin aikoina.

Aloita maineenhallinta, viimeistään nyt.

Mikä on yrityksesi tämän hetkinen verkkomaineen tila​

Miten verkkomainettasi tulisi vahvistaa

Miten helposti vihamielinen toimija voisi vahingoittaa mainettasi

Analyysi yrityksesi verkkomaineesta on ilmainen, eikä sido sinua mihinkään.

Uusimmat artikkelit

arvostelujen hallinta

Arvostelujen hallinta

Parempia arvosteluja – Google, Facebook, TripAdvisor… Arvostelujen ja luokitusten parantaminen...

Verkkomaineenhallinta FAQ

Mitä on maine?
Maine on yleisön subjektiivinen mielipide tai arvio esimerkiksi yrityksestä tai ihmisestä. Maine perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Maine voi olla hyvä tai huono, tai mainetta ei käytännössä ole lainkaan. Yritystoiminnassa maineella on aina ollut keskeinen rooli, hyvämaineisten yritysten kanssa toimiminen koetaan turvallisemmaksi vaihtoehdoksi niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden taholta verrattuna huonomaineisiin yrityksiin. Maine voidaan myös jakaa osiin, jolloin esimerkiksi työnantajamaineella on vaikutuksensa työntekijöiden rekrytoimiseen.
Mitä on verkkomaine?
Verkkomaine (myös digitaalinen maine, online reputation, orm) tarkoittaa sitä mainetta joka yrityksestä, yhteisöstä, henkilöstä, tuotteesta, palvelusta tai jostain muusta elementistä muodostuu verkossa mm. Internetin tai sosiaalisen median kautta. Googlen vaikutus verkkomaineeseen on poikkeuksellisen suuri, mutta käytännössä kaikki verkosta löytyvä informaatio vaikuttaa maineeseen. Yleensä joko positiivisesti tai negatiivisesti. Kun aiemmin maine levisi perinteisen puskaradion tai lehdistön kautta, nyt verkossa muodostuva maine on kaiken keskiössä. Olipa verkkomaine sitten negatiivista tai positiivista, sen näkevät käytännössä kaikki, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita.
Mitä on verkkomaineenhallinta?
Verkkomaineenhallinnalla pyritään vaikuttamaan siihen, millaisena ihmiset jonkin yrityksen, henkilön tai muun tekijän näkevät. Maineenhallinta koostuu lukuisista eri toimenpiteistä, joita suoritetaan tarvittavassa laajuudessa. Maineenhallinnassa tavoitteita voi olla useita. Näitä voivat olla esimerkiksi luotettavuus, ekologisuus, vastuullisuus, korkea laatu, työnantajamielikuva tms.
Miten verkkomaineenhallinta tapahtuu?
Verkkomainetta hallitaan jäljittämällä negatiivinen verkkosisältö ja poistamalla se osa siitä, mitä voidaan poistaa. Positiivisen verkkosisällön ja arvostelujen osuutta kasvatetaan ja sen näkyvyyttä lisätään samalla kun negatiivinen sisältö ja arvostelut menettävät merkitystään. Metodit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Maineenhallintaa hyödynnetään yhtälailla niin sosiaalisen median kanavissa, kuin hakukoneissakin.
En löydä yrityksestäni mitään negatiivista verkosta. Tarvitseeko silloin tehdä mitään?
Hieno juttu, ettei yrityksestäsi löydy negatiivisia kokemuksia. Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin se, että yrityksestäsi löytyy monipuolisesti positiivisia kokemuksia ja arvosteluja. Silloin ei huonotkaan kokemukset saa liikaa painoarvoa. On syytä huomioida, että verkossa tapahtuva maineenhallinta ei suinkaan ole vain negatiivisten kokemusten kitkemistä, vaan yrityksen esiin tuomista positiivisessa valossa eri puolilla verkkoa, lähtökohtaisesti muiden kuin yrityksen omalla äänellä kerrottuna.