Ansaitset parhaan mahdollisen verkkomaineen

Maine on brändisi tärkein aineeton pääoma, miksi jättäisit sen muiden käsiin? Ota maine haltuun, me olemme apunasi.

Tiedätkö varmasti, minkälainen kuva sinusta muodostuu verkossa?

Ensivaikutelma sinusta tai yrityksestäsi muodostuu nykyisin Googlessa. Jos ensivaikutelma ei vakuuta, toista mahdollisuutta ei useinkaan tule. Huolehdi ettei verkkomaineesi pilaa menestymisen mahdollisuuksia.

Verkkomaineenhallinta

Hyvä maine tuo asiakkaita, huono maine karkottaa potentiaaliset ostajat. Verkkomaineenhallinta on tärkeämmässä roolissa kuin koskaan. Autamme rakentamaan erinomaisen verkkomaineen tai tarvittaessa korjaamaan vahingoittuneen maineen.

Tutustu tarkemmin

Hakukoneoptimointi

Oikein toteutettu hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimization (SEO) auttaa tuomaan potentiaalisia asiakkaita sivustollesi Googlen ilmaisten hakutulosten kautta. Pitkässä juoksussa kustannustehokkain tapa saada liikennettä hakukoneiden kautta.

Tutustu tarkemmin

Korjaamme vahingoittuneen maineen. Vahvistamme nykyistä mainetta. Yli 20 vuoden kokemus.

Verkkomaineenhallinta FAQ

Mitä on maine?
Maine on yleisön subjektiivinen mielipide tai arvio esimerkiksi yrityksestä tai ihmisestä. Maine perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Maine voi olla hyvä tai huono, tai mainetta ei käytännössä ole lainkaan. Yritystoiminnassa maineella on aina ollut keskeinen rooli, hyvämaineisten yritysten kanssa toimiminen koetaan turvallisemmaksi vaihtoehdoksi niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden taholta verrattuna huonomaineisiin yrityksiin. Maine voidaan myös jakaa osiin, jolloin esimerkiksi työnantajamaineella on vaikutuksensa työntekijöiden rekrytoimiseen.
Mitä on verkkomaine?
Verkkomaine (myös digitaalinen maine, online reputation, orm) tarkoittaa sitä mainetta joka yrityksestä, yhteisöstä, henkilöstä, tuotteesta, palvelusta tai jostain muusta elementistä muodostuu verkossa mm. Internetin tai sosiaalisen median kautta. Googlen vaikutus verkkomaineeseen on poikkeuksellisen suuri, mutta käytännössä kaikki verkosta löytyvä informaatio vaikuttaa maineeseen. Yleensä joko positiivisesti tai negatiivisesti. Kun aiemmin maine levisi perinteisen puskaradion tai lehdistön kautta, nyt verkossa muodostuva maine on kaiken keskiössä. Olipa verkkomaine sitten negatiivista tai positiivista, sen näkevät käytännössä kaikki, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita.
Mitä on verkkomaineenhallinta?
Verkkomaineenhallinnalla pyritään vaikuttamaan siihen, millaisena ihmiset jonkin yrityksen, henkilön tai muun tekijän näkevät. Maineenhallinta koostuu lukuisista eri toimenpiteistä, joita suoritetaan tarvittavassa laajuudessa. Maineenhallinnassa tavoitteita voi olla useita. Näitä voivat olla esimerkiksi luotettavuus, ekologisuus, vastuullisuus, korkea laatu, työnantajamielikuva tms.
Miten verkkomaineenhallinta tapahtuu?
Verkkomainetta hallitaan jäljittämällä negatiivinen verkkosisältö ja poistamalla se osa siitä, mitä voidaan poistaa. Positiivisen verkkosisällön ja arvostelujen osuutta kasvatetaan ja sen näkyvyyttä lisätään samalla kun negatiivinen sisältö ja arvostelut menettävät merkitystään. Metodit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Maineenhallintaa hyödynnetään yhtälailla niin sosiaalisen median kanavissa, kuin hakukoneissakin.
En löydä yrityksestäni mitään negatiivista verkosta. Tarvitseeko silloin tehdä mitään?
Hieno juttu, ettei yrityksestäsi löydy negatiivisia kokemuksia. Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin se, että yrityksestäsi löytyy monipuolisesti positiivisia kokemuksia ja arvosteluja. Silloin ei huonotkaan kokemukset saa liikaa painoarvoa. On syytä huomioida, että verkossa tapahtuva maineenhallinta ei suinkaan ole vain negatiivisten kokemusten kitkemistä, vaan yrityksen esiin tuomista positiivisessa valossa eri puolilla verkkoa, lähtökohtaisesti muiden kuin yrityksen omalla äänellä kerrottuna.