ASIAKASTARINAT LISÄÄVÄT MYYNTIÄ

Kilpailu on kovaa joka alalla. Voiton vie se, joka onnistuu vakuuttamaan asiakkaan parhaiten

Anna asiakkaidesi kertoa muillekin hyvästä yhteistyöstä

ASIAKASTARINAT JA ASIAKASKOKEMUKSET KERTOVAT AIDOSTA OSAAMISESTASI

PALVELUN HANKINTA PERUSTUU LUOTTAMUKSEEN

Haasteenasi on saada potentiaalinen asiakas vakuuttuneeksi yrityksesi luotettavuudesta ja kyvystä tuottaa laadukasta palvelua.

Suurinta osaa potentiaalisista asiakkaista ei kiinnosta omat vakuuttelusi ammattitaidostasi, asiakaspalvelun erinomaisuudesta tai kokemuksesta. Tutkimuksen mukaan enää 17% ihmisistä luottaa yrityksen omiin myynti- ja markkinointipuheisiin.


 

Tänä päivänä asiakkaat vaativat konkreettisia todisteita yrityksesi osaamisesta.

Myyntiargumentit saavat uskottavuutta tyytyväisten asiakkaiden suosittelusta ja asiakastarinoista.

Asiakastarina kertoo, miten sujuvasti olette onnistuneet ratkaisemaan jonkin toisen vastaavassa tilanteessa olevan asiakkaan ongelman.

Mitä enemmän asiakastarinoita, sitä helpompi potentiaalisen asiakkaan on samaistua johonkin niistä.

ASIAKASTARINAT KASVATTAVAT LUOTTAMUSTA

 

TARINOIDEN TEHO PERUSTUU PSYKOLOGIAAN

Asiakastarinan vaikutus perustuu pitkälti psykologian periaatteeseen nimeltään sosiaalinen vahvistus, jota on menestyksekkäästi jo pitkään hyödynnetty erilaisessa vaikuttamisessa.

Sosiaalinen vahvistus tarkoittaa tilannetta jossa henkilö olettaa muiden henkilöiden toiminnan heijastavan laajalti oikeaksi havaittua käyttäytymismallia ja haluaa siten olla osa tätä joukkoa.

Tarina keskittyy asiakkaan näkökulmaan, jotta siihen on mahdollista samaistua.

On tärkeää että tarinan kertoja esiintyy omalla nimellään ja kuvallaan.

Teemme asiakastarinan hyödyntämisen yrityksellesi helpoksi

ASIAKASTARINOITA AVAIMET KÄTEEN -PALVELUNA

Miten kaikki tapahtuu?

Helposti! Tarvitsemme vain listan asiakkaista, jonka jälkeen hoidamme loput.

  • Pyydämme sinulta listan asiakkaista ja sovimme asiakastarinoiden määrän.
  • Kontaktoimme asiakkaat läpi ja selvitämme, ketkä ovat halukkaita kertomaan kokemuksistaan.
  • Suoritamme haastattelut ja hankimme tarvittavat materiaalit.
  • Lähetämme valmiin asiakastarinan kullekin haastateltavalle hyväksyttäväksi.
  • Saat kohderyhmääsi puhuttelevat asiakastarinat, joita voit tehokkaasti käyttää kaikessa markkinoinnissasi.

Olemme apunasi myös laajemmin verkkomaineen hallinnassa ja kehittämisessä.
Hyvä verkkomaine tuo asiakkaita, heikko maine vie asiakkaat.

Aloita asiakastarinoiden hyödyntäminen nyt

Jätä yhteydenottopyyntö, tai soita heti numeroon 040 5040 986.