Ilmainen analyysi

Minkälainen maine yritykselläsi on verkossa?

Yrityksen hyvä maine luo positiivisen kierteen joka kantaa hedelmää monin eri tavoin. Huono maine on myrkkyä, josta yritys maksaa kallista hintaa.

Yritystäsi arvioidaan jatkuvasti

Se millä tavoin ja miten laajasti yrityksestäsi puhutaan verkossa sekä sosiaalisessa mediassa, määrittää pitkälti yrityksesi tämän hetken maineen. 

Kyse on verkkomaineesta.

Verkossa yrityksesi hyvä tai huono maine on jokaisen nähtävillä ja yrityksesi kanssa toimimista arvioidaan sen perusteella. 

Myös yrityksen taustalla toimivat henkilöt ovat arvioinnin kohteena. Asiakaskunta on nykyisin valveutunutta ja osaa etsiä syvempääkin tietoa.

Enemmän asiakkaita

Hyvä maine lisää luottamusta yritystä kohtaan. Ilman tarvittavaa luottamusta kynnys ostoon on korkea ja joudutaan polkemaan hintoja.

Markkinointi tehostuu

Saat samalla rahalla aiempaa enemmän asiakkaita tai vastaavasti saman määrän asiakkaita huomattavasti pienemmällä summalla. Eli markkinoinnin ROI kasvaa.

Rekrytointi helpottuu

Kuka haluaisi töihin huonomaineiseen yritykseen? Hyvä maine auttaa saamaan markkinoiden parhaat tekijät omaan taloon.

Asiakasuskollisuus kasvaa

Heikolla hetkellä asiakas etsii yrityksestä tietoa verkosta, ja kun vastaantuleva sisältö on positiivista, kynnys lähteä vaihtamaan palvelutarjoajaa kasvaa selvästi.

Reklamaatiot vähenevät

Valitukset ja reklamaatiot lisääntyvät selvästi, mikäli yrityksen maine verkossa on kyseenalainen. Hyvämaineisten yritysten kohdalla tilanne on päinvastainen.

Rahoitusta paremmin ehdoin

Rahoittajat ovat erityisen kiinnostuneita yrityksen aiemmasta toiminnasta ja positiivinen maine antaa hyvän kuvan myös rahoittajien ja sijoittajien suuntaan.

Analyysi yrityksesi verkkomaineesta

Analyysin tilaamalla saat tärkeää tietoa yrityksesi tämän hetken verkkomaineesta ja sen heikkouksista. Hyvä maine on yrityksesi ylivoimaisesti arvokkain aineeton pääoma ja kantaa pitkälle vaikeinakin aikoina.

Aloita maineenhallinta, viimeistään nyt.

Mikä on yrityksesi tämän hetkinen verkkomaineen tila​

Miten verkkomainettasi tulisi vahvistaa

Miten helposti vihamielinen toimija voisi vahingoittaa mainettasi

Analyysi yrityksesi verkkomaineesta on ilmainen, eikä sido sinua mihinkään.

Tietoa yrityksestä

Halmedia on verkkomaineen analysointiin, korjaamiseen ja kehittämiseen erikoistunut yritys, jonka taustalla on yli 20 vuoden kokemus.

Olemme vuosien mittaan kehittäneet raskaan sarjan menetelmät verkossa tapahtuvaan maineenhallintaan, jotka sopivat yhtälailla niin pienten kuin suurtenkin yritysten käyttöön.

Avullamme voitte rakentaa yrityksellenne kilpailijoihinne nähden ylivertaisen verkkomaineen joka tuo lukuisia eri hyötyjä. Autamme yrityksiä myös korjaamaan vahingoittuneen verkkomaineen, sekä ennalta ehkäisemään erilaiset maineeseen kohdistuvat hyökkäykset.

Tilaa ilmainen analyysi

Analyysi yrityksesi verkkomaineesta on ilmainen, eikä sido sinua mihinkään. Käymme analyysin tulokset läpi kanssasi 30min etäpalaverissa, jonka jälkeen lähetämme analyysin sähköpostiisi.