HakukoneoptimointiOpasSearch Engine OptimizationSEO

Hakukoneoptimointi Opas

Hakukoneoptimointi SEO

Hakukoneoptimointi on toimintaa, jonka keinoin nostetaan sijoitusta hakukoneissa, ja sitä kautta houkuttelevimmilla hakutuloksilla hankitaan enemmän luonnollista eli orgaanista liikennettä omille kotisivuille.  

Tässä artikkelissa kerron perusteita hakukoneoptimoinnista. Lisäksi pyrin tuomaan esiin optimoinnin tärkeyttä tämän päivän liike-elämässä. Jo nyt tietyillä toimialoilla voittajat ja häviäjät on  mahdollista nähdä suoraan Googlen hakutuloksista, hakukonesijoituksen perusteella.

Samoin kuin hakukoneoptimointikin elää ja muuttuu koko ajan, tulee myös tämä artikkeli päivittymään sitä mukaa kun tarvetta ilmenee.

Rakkaan lapsen monta nimeä

Hakukoneoptimoinnista käytetään myös muita nimityksiä, yleisimpinä englanninkielinen vastine Search Engine Optimization eli SEO tai Google-optimointi, eli ei pidä hämmentyä eri termeistä, ne tarkoittavat kaikki samaa asiaa. Koska suurin osa optimoinnista tehdään juurikin Googlea silmällä pitäen, on Google-optimointi hyvin paljon käytetty termi. Muiden hakupalveluiden kuten Bing-hakukoneen osuus on vielä verrattain pieni, joten suurin panostus kohdistuu Googleen. Monet Google-optimoinnissa tehtävät asiat soveltuvat kuitenkin myös Bing-hakupalveluun.

Hakukoneoptimoija ei lepää koskaan

Hakukoneoptimointi on käytännössä jatkuva prosessi, johon vaikuttavat monet muuttuvat tekijät. Suurin työ tehdään optimoinnin alkuvaiheessa, kun perusasiat laitetaan kuntoon. Pysyvien tulosten saavuttaminen vaatii kuitenkin jatkuvaa analysointia ja hienosäätöä. Yhtenä syynä on Googlen muutokset hakualgoritmeihin, joita tehdään vuosittain 500-600 kertaa. Suurin osa muutoksista on pieniä, mutta joukossa on myös sellaisia päivityksiä, jotka voivat vaikuttaa hakutuloksiin merkittävästi.

On myös tärkeää olla hereillä kilpailevien yritysten tekemistä toimenpiteistä omille verkkosivuilleen. Hieman uudempana tekijänä mukaan on tullut ns. negatiivinen SEO, jossa pyritään heikentämään kilpailijan sijoituksia tai mainetta Googlen hakutuloksissa.

Optimoinnin tavoitteet

Hakukoneoptimoinnissa tavoitteet ovat samat kuin urheilussakin – mahdollisimman hyvä sijoitus, mieluiten kärkipaikka. Vähimmäistavoitteena tulee kuitenkin pitää sijoitusta 10 parhaan joukossa, sillä hyvin pieni osa hakukoneen käyttäjistä jatkaa hakutulosten toiselle sivulle, eli sijoille 11-20.

Hakukoneen ensimmäinen sija
Hakukoneoptimoinnilla saavutettiin Ilmataito Oy:lle sijat 1. ja 2. luonnollisissa hakutuloksissa.

Mainosverkko Chitikan tutkimuksen mukaan  hakutulosten 1. sija saa klikkauksista 32,5%, 2. sija 17,6% ja 3. sijalle menee 11,4%. 1. sivun hakutulosten 10. sija saa enää 2,4% klikkauksista.

hakukonesijoituksen vaikutus klikkausprosentteihin
Kuvasta saa hyvän käsityksen hakusijoituksen tärkeydestä.

Eli käytännön numeroiksi muutettuna otetaan esimerkki hakusanasta jota haetaan 2000 kertaa kuukaudessa.

  1. sijan kohdalla 2000 hakua tuottaa 650 klikkausta
  2. sijan kohdalla 2000 hakua tuottaa 228 klikkausta
  3. sijan kohdalla 2000 hakua tuottaa 48 klikkausta

Jos jatketaan laskelmia siten että joka kymmenes sivusi kävijöistä hankkisi tuotteita tai palveluita keskilaskutuksen/ asiakas ollessa 150 euroa. Näin saadaan 650 klikkauksen tuotoksi 9750 euroa, kun 48 klikkausta tuottaa noin 750 euroa. Aikamoiset erot!

Saman tutkimuksen mukaan radikaalisti suurin osa klikkauksista tehdään ensimmäisellä sivulla.

  1. -sivun osuus klikkauksista 91,5%
  2. -sivun osuus klikkauksista 4,8%
  3. -sivun osuus klikkauksista 1,1%

Kolmen parhaan joukkoon sijoittuminen suosituilla hakusanoilla voi tiettyjen toimialojen kohdalla olla erittäin haastavaa, kun taas toisilla aloilla se on huomattavasti helpompaa ja tulokset alkavat näkyä nopeammin. Samaan aikaan myös maksullinen Adwords -mainonta tulee kilpailun myötä yhä kalliimmaksi, ja klikkihinnat saattavat nousta useisiin euroihin. Hakukoneoptimointi on pitkässä juoksussa aina kannattava vaihtoehto.

Hakusanat joilla halutaan ensisijaisesti sijoittua

Alkuvaiheessa selvitetään millä avainsanoilla ihmiset netistä etsivät niitä palveluita tai tuotteita joita sinä tarjoat.

Itselläsi saattaa olla selkeä mielikuva, mitä hakusanoja ihmiset käyttävät, mutta todellisuudessa termien määrä voi olla hyvinkin kirjava. Siksi riittävä analysointi on erittäin tärkeää ettei lähdetä heti alussa väärään suuntaan. Google AdWordsin avainsanatyökalu on apuna ellet itse ole varma mitä avainsanoja käyttää.

Sivun sisäinen hakukoneoptimointi (on-page SEO)

Ehkäpä helpointa hakukoneoptimointia on avainsanojen sijoittelu erilaisiin HTML-elementteihin eli tageihin. Etenkin käytettäessä suositua WordPressiä sivuston sisällönhallintaan, löytyy siihen runsaasti lisäosia joilla voidaan sivuston elementteihin tehdä tarvittavia muutoksia.

Menneinä vuosina Googlea oli vielä helppo vedättää lisäämällä runsaasti avainsanoja sivulle sisältöön ja elementteihin, tänä päivänä tilanne on toinen. Ylioptimoimalla sivusi Google voi jopa rankaista sinua hakutuloksissa.

Google on n. 150 miljardin dollarin yritys, jolla on kymmeniätuhansia huippu-ammattilaisia pitämässä huolen, että sen hakupalvelun käyttäjät saavat parhaiten hakua vastaavia tuloksia nyt ja vielä parempia jatkossa. On selvää että enää ei minkäänlaiset vippaskonstit toimi haettaessa pitkään kestäviä tuloksia hakukoneoptimoinnilla. Ne jotka lupaavat huipputuloksia nopeasti ja halvalla, ovat joko tietämättömiä tai toimivat pelkkä rahan kiilto silmissä.

Tärkeintä on pitää sisältö ja HTML-elementit mahdollisimman relevantteina, ja tarjota sivujen kävijöille juuri sitä tietoa mitä he sieltä hakevat. Mieluiten vielä hiukan enemmän.

Title

Otsikko -elementti eli ”title-tagi” kertoo hakukoneille mistä sivusta on kyse. Se on tärkeimpiä sivun sisäisiä tekijöitä hakukoneoptimoinnissa. Sen suunnitelu on tehtävä huolella.

Otsikko näkyy hakutuloksissa klikattavana linkkinä, joten sen on houkuteltava klikkaamaan. Se on syytä pitää lyhyenä, alle 70 merkkisenä, ja siitä tulee löytyä sivuston tärkeä avainsana. Avainsana mieluiten alkuun, mutta kuitenkin niin että otsikko pysyy mahdollisimman luonnollisena. Yrityksen nimi tulee otsikon loppuun esimerkiksi pysty-, tai väliviivalla erotettuna. Jokaisella sivulla on oltava yksilöllinen otsikkonsa. Tämän sivun titletagi on: <title>Hakukoneoptimointi Opas | Halmedia</title>.

Meta description

Meta description -tagin sisältö näkyy usein Googlen hakutuloksissa otsikkolinkin alla. Se on tiivistelmä sivun sisällöstä, antaen myös Googlelle paremman käsityksen mitä tietoa sivulta löytyy. Meta description -tagiin on hyvä upottaa avainsana tai avainsanoja, mutta kuitenkin kohtuudella ja luettavan lauseen muodossa. Tiivistelmän pituus tulee pitää alle 155 merkin.

Tagin vaikutus hakutuloksiin ei tänä päivänä enää ole kovin suuri, mutta sillä on suuri vaikutus siihen, miten houkuttelevana hakukoneen käyttäjät sivusi näkevät.

Aina Google ei välttämättä käytä tagin sisältöä otsikkotagin alla hakutuloksissa vaan rakentaa tiivistelmän itse. Jossain tapauksissa on järkevää jättää Meta description -tagi kokonaan tyhjäksi. Tämä tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi runsassisältöisen sivun kohdalla, ja jos kävijät saapuvat sivuille useilla erilaisilla hakusanojen yhdistelmillä. Tällöin Googlen valitsemat tiivistelmät voivat tuottaa paremman loputuloksen.

Meta keywords

Meta keywords -tagin eli avainsanojen syöttäminen sivuille toimi aikoinaan, mutta ei enää. Tagi pilattiin ajamalla siihen jokaisen sivun kohdalla valtavia määriä erilaisia hakusanoja, jolloin hakukoneet eivät enää hyötyneet niiden sisällöstä mitään. Google ja Bing eivät enää juurikaan noteeraa tätä tagia, mutta siitä huolimatta siihen on hyvä varmuuden vuoksi laittaa 2-5 kpl tärkeimpiä avainsanoja. Koskaan ei näet tiedä miten Google ja muut hakualgoritmejään muuttavat.

Sisällön otsikot

Otsikoilla on netissä tärkeä merkitys paitsi hakukoneiden, myös luettavuuden kannalta. Useinhan sivulle saavuttaessa selataan sisältö läpi ylimalkaisesti, pääotsikot, väliotsikot, kuvatekstit ja kuvat tarkastellen, ja jos artikkeli vaikuttaa mielenkiintoiselta, palataan alkuun lukemaan juttua tarkemmin läpi. Sama ilmiö likimain oli jo aikoinaan aikakaus- ja sanomalehtien suhteen.

Avainsanoja tulisi jälleen kerran käyttää taiten kaikissa otsikkotasoissa, ja avainsanat mahdollisuuksien mukaan otsikon alkuun.

Otsikkotasoja on kaikkiaan 6 kappaletta. Ensimmäinen eli pääotsikko on H1-tagi. Sivulla tulee olla vain yksi H1-tagi. Lyhyt ja ytimekäs otsikointi on plussaa, ja tärkeä avainsana mieluiten ensimmäiseksi.

H2-H6 -tagit toimivat väliotsikkoinnissa. Jo tekstin selkeydenkin kannalta olisi hyvä käyttää 2-3 otsikkotasoa. Mutta kuten mainittua, hyvällä otsikoinnilla voidaan tehokkaasti saavuttaa kävijän mielenkiinto ja välitön poistumisprosentti saadaan pienemmäksi.

Leipäteksti

Tekstisisällöllä on tärkein rooli optimoitaessa sivua sisäisesti. Tekstin vaikutusta ei voi ylikorostaa ja sen merkitys todennäköisesti vain korostuu, mitä älykkäämmäksi Google tulee. Sivulla tulee olla 200-600 merkkiä laadukasta ja selkeästi jäsenneltyä tekstiä. Avainsanatiheys tulisi pitää alle 8 prosentissa ettei Google rankaise sinua ylioptimoinnista. Google ymmärtää myös suomenkieliset taivutukset, joten ota tämä huomioon. Synonyymien käytöllä voit saada tekstistä mielenkiintoisemman, sekä hakukoneystävällisemmän.

Kuvat

Kuvat tuovat eloa tekstiin, ja hakukoneet tykkäävät kuvista. Tärkeää on pitää kuvakoko kuitenkin mahdollisimman pienenä, koska myös sivujen latausnopeudella on suuri vaikutus hakurankingiin.

Kuvissa olevat alt-attribuutit ilmaisevat kuvan sisällön tekstinä, näin myös Google ymmärtää mitä kuva esittää. Alt-attribuuttia kannattaa käyttää lähes kaikissa tilanteissa, ja kuvan sisältö on syytä ilmaista realistisesti.

Sisäiset linkit

Sivuston sisäiset linkit toimivat hieman ulkoisten linkkien tapaan siten, että mitä enemmän jollekin sivuston sivulle on linkkejä, sitä ylemmäs se hakutuloksissa nousee.

Sivuston sisäinen linkkirakenne kannattaa suunnitella niin että linkkimatka kaikille tärkeimmille sivuille on lyhyt. Tärkeimmät sivut tulisi olla yhden klikkauksen päässä etusivulta. Liian monen klikkauksen päässä olevat linkit heikentävät sijoituksia.

Avainsana on syytä sisällyttää alasivun linkin tekstiin.

Ulkoiset linkit

Ulkoiset linkit eli linkit muilta sivustoilta ovat olleet tärkeitä jo 90-luvun lopulta lähtien. Algoritmit ovat näistä ajoista muuttuneet, mutta ulkoisilla linkeillä on edelleen keskeinen rooli Googlen arviointiperusteissa.

Sivustollasi tulisi olla ainakin yksi sellainen sivu joka saa ihmiset linkittämään siihen, mieluiten etusivu. Linkkien tulee olla laadukkaasta lähteestä, linkittävän sivuston PageRank -arvo mieluiten yli 1. Paluulinkkejä ei kannata missään nimessä lähteä ostamaan, vaikka tarjontaa paljon onkin. Seurauksena voi olla rangaistus Googlelta, minkä jäljiltä nouseminen on taas pykälän verran hankalampaa.

URL-osoite

URL- eli verkko-osoite pidetään selkeänä ja selkokielisenä tyyliin www.halmedia.fi/wordpress-kotisivut/. Tärkeän avainsanan  esiintyminen osoitteessa kertoo vierailijoille mistä sivulla on kyse ja jonkin verran saattaa vaikuttaa myös hakukonesijoitukseen. Lähes kaikkiin sisällönhallintaohjelmiin on saatavilla lisäosia, joilla joko automaattisesti muodostetaan hakukoneystävälliset URL-osoitteet, tai sitten voit itse syöttää sopivan osoitteeen. WordPressissä tämä toiminto on sisäänrakennettuna.

Verkkotunnus eli domain

Tärkeän avainsanan esiintyminen domainnimessä olisi suotavaa. Se kertoo hakupalveluille erikoistumisesta juuri tähän tiettyyn aihepiiriin, samalla nostaen sivuston arvostusta aavistuksen verran.

Myös verkkotunnuksen suurempi ikä vaikuttaa positiivisesti hakulistauksissa. Uusien verkkotunnusten on vaikea sijoittua kärkeen ensimmäisten kuukausien tai jopa ensimmäisen vuoden aikana. Tätä aikaa saadaan jonkin verran lyhennettyä määrätietoisella työllä ja erinomaisella sisällöllä. Apua on myös siitä, jos hakukoneen käyttäjät etsivät yritystäsi suoraan yrityksesi nimellä.

Joskus käy niin että uusi domain toimii hienosti pari viikkoa saaden korkeita sijoituksia Googlessa. Jos sivusto ei tänä aikana kerää tarpeeksi klikkauksia, tai välitön poistuminen sivuilta on suurta, sijoitus putoaa rajusti. Puhutaan eräänlaisesta Google Sandbox -ilmiöstä, joka voi ilmetä myös tällä tavoin. Toinen ilmenemismuoto on se, että uusi, mutta erinomaisella sisällöllä varustettu ja hyvin linkitetty sivusto ei nouse sille tasolle haussa, jossa sen pitäisi olla. Google Sandboxista on kiistelty pitkään, mutta monien mielestä sen olemassaolo on päivän selvää. Sandboxiin joutuminen kestää tavallisesti korkeintaan puoli vuotta.

Sisältö

Vanha sanonta Content Is King pitää tänä päivänä erityisen hyvin paikkansa. Etenkin Google osaa jo huikealla tavalla tulkita sivun sisältöä ja rakennetta ja sen perusteella tehdä tärkeitä johtopäätöksiä sivun sisällyttämisestä hakutuloksiin.

Sisällön kohdalla pätee samat lainalaisuudet kuin esimerkiksi myynnissäkin – ihmiset haluavat heitä hyödyttävää tietoa mahdollisimman vaivattomasti ja helpolla. Heitä ei juuri kiinnosta sivut tai sisältö jossa kehut omaa yritystäsi, kerrot hyviä juttuja firman historiasta tai jaarittelet muita joutavia. Vain hyöty kiinnostaa, niin raadolliselta kuin se ehkä kuulostaakin. Sivuston tulee toki olla kaikin puolin uskottava ja antaa yrityksestä hyvä kuva. Myös asiakastarinat toimivat hyvänä keinona vakuuttaa kävijä yrityksesi osaamisesta.

Kun kävijä tulee sivuille, sinulla on n. 2 sekuntia aikaa vakuuttaa hänet siitä että sivuilla kannattaa jatkaa. Tämä kannattaa muistaa, sillä liian suuri välitön poistumisprosentti eli Bounce Rate sisällöllisesti rikkailta sivuilta heikentää sijaintia hakutuloksissa. Välittömän poistumisprosentin tulisi olla alle 50%.

Tässä oli alkusoittoa hakukoneoptimointiin. Tulen tätä artikkelia päivittämään aina tilanteen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa ota ihmeessä yhteyttä!