ASIAKASTARINA TUO TEHOA MARKKINOINTIIN

Keräämällä asiakaspalautteita voit jalostaa tuotteitasi ja palveluitasi enemmän asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Positiviinen asiakastarina puolestaan toimii lähes henkilökohtaisen suosittelun tavoin.

Asiakassuosittelut tilastojen valossa

Asiakassuosittelut ja asiakastarinat ovat tänä päivänä tärkeässä roolissa ostopäätöstä tehtäessä, tästä kertoo monet tutkimukset.

Asiakastarinat yrityksesi nettisivuilla tai muussa markkinoinnissa auttavat hankkimaan enemmän liidejä, sekä muuttamaan nuo liidit euroiksi.

Hyödyntämällä asiakaskokemusta laajasti saat lisää maksavia asiakkaita, sekä löydät uusia keinoja palvella nykyisiä asiakkaitasi entistä paremmin ja monipuolisemmin. Tällä vahvistat asiakasuskollisuutta.

 

Asiakassuosittelujen ja asiakastarinoiden vaikutus ostokäyttäytymiseen

Useat eri tutkimukset ja kyselyt kertovat omaa kieltään siitä, miten suuri vaikutus netistä löytyvillä asiakastarinoilla on ostokäyttäytymiseen. Tuskin yhdelläkään yrityksellä on varaa jättää tyytyväisen asiakkaan ääni hyödyntämättä markkinoinnissaan.

90%

kuluttajista kertoo asiakasarvostelujen vaikuttavan heidän ostopäätökseensä

(Marketing Land)

84%

nettishoppailijoista luottaa netistä löytyviin asiakassuosituksiin yhtä paljon kuin ystävien tai perheenjäsenten suositteluun

(BrightLocal)

74%

lisäys tuotemyyntiin asiakastarinoiden avulla 

(PeopleClaim)

77%

käyttää aikaa lukeakseen tuote- tai palveluarvosteluja ennenkuin he tekevät ostopäätöksen

(JuniperResearch)

ASIAKASTARINA KERTOO AIDOSTA OSAAMISESTASI

 

Haasteenasi on saada potentiaalinen asiakas vakuuttuneeksi yrityksesi luotettavuudesta ja kyvystä tuottaa laadukasta palvelua.

 

OMAKEHU EI UPPOA ASIAKKAISIIN

Suurinta osaa potentiaalisista asiakkaista ei kiinnosta puheet omasta ammattitaidostasi, asiakaspalvelun erinomaisuudesta tai kokemuksesta. Tutkimuksen mukaan enää 17% ihmisistä luottaa yrityksen omiin myynti- ja markkinointipuheisiin.

 

KONKREETTISET NÄYTÖT PUHUVAT PUOLESTAAN

Tänä päivänä asiakkaat vaativat konkreettisia todisteita yrityksen osaamisesta koko ajan vaativammassa ja nopeatempoisemmassa toimintaympäristössä. Myyntiargumentit saavat todellista uskottavuutta tyytyväisten asiakkaiden suosittelusta ja asiakastarinoista.

 

ASIAKASTARINAT KASVATTAVAT LUOTTAMUSTA

Asiakastarinoilla on ennen näkemättömän tärkeä merkitys yrityksesi osaamisen ja kokemuksen todentamisessa.
Ihmiset haluavat nähdä aitoja esimerkkejä siitä, miten olette saaneet ratkaistua jonkin toisen vastaavassa tilanteessa olevan asiakkaan ongelman. Mitä enemmän asiakastarinoita, sitä helpompi potentiaalisen asiakkaan on samaistua johonkin niistä. Asiakastarinat auttavat myös sitouttamaan nykyisiä asiakkaita entistä paremmin

 

MIKSI ASIAKASTARINA TOIMII?

Asiakastarinan voima perustuu pitkälti psykologian periaatteeseen nimeltään sosiaalinen vahvistus, jota on menestyksekkäästi jo pitkään hyödynnetty erilaisessa vaikuttamisessa. Sosiaalinen vahvistus tarkoittaa tilannetta jossa henkilö olettaa muiden henkilöiden toiminnan heijastavan laajalti oikeaksi havaittua käyttäytymismallia ja haluaa siten olla osa tätä joukkoa.

 

TOIMIVA ASIAKASTARINA TIIVISTETYSTI

Hyvä asiakastarina on asiakkaasi kertomus siitä, miten hyvin yrityksesi on onnistunut ratkaisemaan heidän ongelmansa. Oikeilla kysymyksille on ratkaiseva rooli, jotta asiakastarinasta saadaan haluttu hyöty. Tarinan kertoja esiintyy aina omalla nimellään ja kuvallaan. Tarina etenee jouhevasti ja keskittyy asiakkaan näkökulmaan, näin siihen on mahdollista samaistua. Tarinan tulee olla sopivan mittainen, ja se voi tehostekeinona sisältää lisäksi kuvia tai videon.

 

 

MYYVÄT ASIAKASTARINAT SIVUILLESI

Hanki asiakastarinoita helposti avaimet käteen -tyyppisesti