Arvostelujen hallintaVerkkomaineenhallinta

Arvostelujen hallinta

arvostelujen hallinta

Parempia arvosteluja – Google, Facebook, TripAdvisor…

Arvostelujen ja luokitusten parantaminen nopeasti

Verkkomaineen yksi osa-alue on arvostelut. Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan 82% kuluttajista tutkii yrityksen arvostelut ennen ostopäätöstä ja noin puolet ei ostaisi lainkaan alle neljän tähden yritykseltä.

Konkreettisena esimerkkinä arvostelujen tärkeydestä ovat erityisesti kotimaiset ja globaalit verkkokaupat, joissa arvosteluilla ratkaistaan tietyn tuotteen menestys pitkässä juoksussa. Asiakkaat haluavat nähdä muiden hyviä kokemuksia tuotteesta oman ostopäätöksensä tueksi.

Täysin sama pätee myös palveluiden kohdalla, ja niin B2C-, kuin B2B-maailmassakin.

Arvostelujen hallintaa palveluna

Kokonaisvaltaisen palvelumme avulla hallitset brändiisi yhdistettyjä arvosteluja ja luokituksia. Lopputuloksena saat tasaisesti tuoreita ja parempia arvosteluja, jotka johdattavat brändisi yhä parempaan tulokseen.

Tarjoamme vain ja ainoastaan eettisesti toteutettua maineenhallintaa, johon ei kuulu esimerkiksi väärennetyt arvostelut (fake reviews). Näin ollen asiakkaamme voivat aidosti olla ylpeitä saamastaan positiivisesta palautteesta.

Arvostelujen hallinta on yksi kustannustehokkaimmista keinoista lisätä myyntiä

Arvostelunhallintaan liittyviä palveluitamme:

  • Arvostelujen jatkuva monitorointi eri palveluista
  • Negatiivisten arvioiden tiedostaminen jopa ennen julkista postausta
  • Arvostelumäärien lisääminen
  • Tähtiluokituksen tai arvosanan kasvattaminen
  • Negatiivisten arvostelujen poisto
  • Negatiivisen asiakaspalautteen vähentäminen
  • Facebook arvostelujen hallinta
  • Google (My Business) arvostelujen hallinta
  • TripAdvisor arvostelujen hallinta

Suoritamme arvosteluihin liittyvää hallintaa yli 20 yleisimmän verkkopalvelun tai -alustan kohdalla, mutta käytännössä hallintatoimenpiteet voidaan ulottaa lähes kaikkiin vastaaviin palveluihin.

Arvostelujen hallinnan hinta

Arvostelujen hallinta -palvelumme hinnat alkavat 245 eurosta/kk. Toimimme täyden palvelun periaatteella aina tilanteen vaatimilla toimenpiteillä.

Kartoitamme, suunnittelemme menetelmät ja käytänteet, luomme järjestelmät ja otamme ne käyttöön, pidämme sinut ajan tasalla ja tarjoamme kehitysehdotuksia.

Koska yksikään yritys ei ole samanlainen, emme myöskään tarjoa kaikille samaa. Yrityksellesi räätälöidään täysin uniikki palvelu, joka huomioi juuri sinun yrityksesi tarpeet. Näin lopputulos on paras mahdollinen.

Negatiivisten arvostelujen juurisyiden selvittäminen

Kun negatiivisia arvosteluja tai luokituksia esiintyy enemmän, on tärkeää selvittää, onko niillä jokin yhteinen juurisyy.  Autamme yrityksiä löytämään syyt negatiivisiin arvosteluihin kokoamalla yhteen kaiken saatavilla olevan palautteen ja arvostelut.

Kun perimmäiset syyt negatiivisiin palautteeseen ovat selvillä, toimintaa voidaan lähteä kehittämään entistä paremman asiakaskokemuksen näkökulmasta. Tämä luonnollisesti on omiaan lisäämään tyytyväisten asiakkaiden arvosteluja sekä viimekädessä kasvattamaan yrityksen liiketulosta.

Toisinaan huonojen arvostelujen taustalla eivät ole vain tyytymättömät asiakkaat, vaan jäljet voivat johtaa myös yrityksen työntekijöihin, nykyisiin tai entisiin. Myös yrityksen kilpailijoiden tai muiden sidosryhmään kuuluvien, suoraan tai epäsuorasti antamat negatiiviset arvostelut ovat valitettavan tavallisia.

Huonot arvostelut pilaavat yrityksen maineen
Huonot arvostelut pilaavat yrityksen maineen

Näissäkin tilanteissa on toki hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä syitä taustalla saattaisi olla ja miten niihin tulisi reagoida.

Kokemuksemme kautta voimme avustaa kaikissa edellä mainituissa tilanteissa.

Arvostelujen hallinnasta saatavat hyödyt

Palvelumme kattaa kaiken verkkoarvosteluihin liittyvän toiminnan alusta loppuun. Säästät aikaa ja nautit vain hyvästä lopputuloksesta, mikä heijastuu positiivisena yritystoimintaasi.

Brändisi saa enemmän arvosteluja, enemmän positiivisia arvioita ja mainintoja, negatiivisen palautteen määrä Googlessa, Facebookissa yms. vähenee tai parhaassa tapauksessa loppuu kokonaan. Kriittisempi asiakaspalaute, jota ei jaeta julkisesti, auttaa sinua kehittämään toimintaasi yhä enemmän asiakaslähtöiseksi.

Enemmän positiivisia arvosteluja

Arvostelujen jättäminen tulee tehdä asiakkaalle helpoksi, ja siihen tulee kannustaa. Ilman järjestelmällistä arvostelujen hallintaa suuri osa arvosteluista jää saamatta, ja usein negatiiviset arvostelut nousevat tarpeettoman paljon esiin, vaikka asiakastyytyväisyys todellisuudessa olisi huomattavasti paremmalla tasolla.

Kuinka nopeasti näkyy tuloksia?

Tähän vaikuttavat useat eri tekijät, ja se riippuu aina tilanteesta. Parhaimmillaan tuloksia alkaa näkyä kuukauden sisällä palvelun käyttöönotosta. Koska prosessi tulee suunnitella huolellisesti, aikaa menee alkuun pohjatöihin.

Pyrimme siihen, että palvelu saataisiin mahdollisimman nopeasti tuottamaan lisäarvoa, ja teemme tarvittavaa hienosäätöä sitä mukaa, kun opimme paremmin tuntemaan asiakkaamme yritystoiminnan ja sen asiakaskunnan.