VerkkomaineVerkkomaineenhallinta

Digitaalinen markkinointi ei tuo tulosta?

Digitaalinen markkinointi ja maine

Tuntuuko digitaalinen markkinointi tehottomalta? Rahaa menee kotisivujen ylläpitoon, hakukoneoptimointiin, Google mainontaan, Facebook mainontaan, mutta näiden kautta saatava myynti ei ole halutunlaista. Voi olla jopa, että markkinointi maksaa enemmän mitä tuottaa. Tätäkin se monille yrityksille on.

Raha kelpaa kyllä monille eri tahoille, vaikka sinä et tulosta saisikaan.

On luonnollisesti selvää, että kotisivut eivät voi olla ihan minkälaiset tahansa, jotta asiakkaat olisivat valmiita rahansa sen taustalla olevalle yritykselle antamaan. Joskus puolestaan liian pramean näköiset sivut voivat antaa väärän signaalin potentiaaliselle ostajalle. Saatetaan ajatella hintaa jo valmiiksi suureksi, eikä viitsitä edes kysyä lisätietoa mahdollisesta palvelusta tai tuotteesta.

Sama pätee muuhunkin markkinointiin. Jäljen pitää puhutella niin visuaalisesti kuin sisällöllisestikin juuri haluttua kohderyhmää, muuten tulos ei ole toivottua.

Mutta entä jos nuo kaikki jo tuntuvat olevan kunnossa, mutta siitäkään huolimatta homma ei toimi?

Oletko ajatellut, mihin kaikki ostaminen perustuu?

Ostaminen perustuu luottamukseen. Mitä suurempi kauppa on kyseessä, sen suurempi merkitys luottamuksella on.

Hyvin yksinkertaista.

Ostajana oleva ihminen luottaa riittävästi yrityksen puolella oleviin ihmisiin ja siihen että vastineeksi yritykselle antamista rahoistaan hän saa juuri sitä mitä on tilattu tai mistä on sovittu. Silloin kaupan on mahdollista toteutua.

Sama pätee niin kuluttajakaupassa kuin yritystenkin välisessä kaupankäynnissä. Yritykset eivät tee kauppaa, vaan ihmiset.

Syvän luottamuksen vallitessa hintakaan ei ole ratkaisevassa roolissa, koska tiedetään että myyjä tekee mitä on sovittu ja se on sen arvoista. Voidaan olla luottavaisin mielin.

Ennen vanhaan puskaradio eli suusta suuhun markkinointi helpotti ostajan ostopäätöstä huomattavasti, jos luotettava tuttava, ystävä tai sukulainen oli yritystä suositellut. Eihän kukaan tietenkään halua suositella läheiselleen mitään epämääräistä.

Samat säännöt toimivat nyt digiaikanakin. Vaikka digitaalinen markkinointi olisi huolella tehtyä, mutta riittävää luottamusta yritykseen ei saavuteta, ei synny myöskään yhteydenottoja, liidejä, tai clousattuja kauppoja.

No miten sitten saavutetaan asiakkaan luottamus?

Potentiaalisen asiakkaan luottamus verkon syövereissä saavutetaan hyvällä maineella. Tarkemmin sanottuna verkkomaineella tai digitaalisella maineella, molemmat tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Tietysti verkon ulkopuolinen maine vaikuttaa myös, mutta verkon puolella maineella on huomattavasti suurempi painoarvo, onhan jokaisen asiasta kiinnostuneen mahdollista tutkia yrityksen mainetta esimerkiksi Googlen tai Facebookin kautta.

Mitä verkkomaine tarkoittaa?

Verkkomaine tarkoittaa yksinkertaistettuna kaikkea sitä tietoa, mitä yrityksestäsi löytyy netistä. Verkkomaine voi olla positiivista, negatiivista, tai neutraalia.

Verkkomaineen voi karkeasti jakaa kolmeen ryhmään, positiivinen-, negatiivinen-, ja neutraali verkkomaine

Google My Business arvostelut ovat yksi esimerkki verkkomaineen ilmentymästä. Mitä enemmän arvosteluja GMB:stä löytyy ja mitä paremmalla tähtiluokituksella, sen parempi.

Tämä vain yhtenä pienenä esimerkkinä. Verkkomaine ja verkkomaineenhallinta käsittävät valtavan kirjon eri toimenpiteitä, jotka tulisi ottaa huomioon, mikäli yrityksellä on aikomus hankkia yksikin asiakas netin tai sosiaalisen median kautta. Muuten vaarana ovat hukkaan heitetty aika ja markkinointieurot.

Positiivinen maine

Positiivisella maineella helpotetaan uusien asiakkaiden hankintaa, kasvatetaan myyntiä, parannetaan kateprosenttia, sekä vähennetään reklamaatioiden määrää. Näin markkinoinnin näkökulmasta.

Negatiivinen maine

Negatiivinen maine vie asiakkaat. Kun potentiaalinen asiakas törmää yritykseen heikkoon maineeseen, ensisilmäys jää todennäköisesti myös viimeiseksi. Eikä uutta mahdollisuutta tule. Heikolla verkkomaineella on vaikutuksensa myös niihin nykyisiin asiakkaisiin jotka eivät ole 100% tyytyväisiä yrityksen palveluihin. Kun huomataan että on muitakin tyytymättömiä, aletaan helpommin reklamoimaan tai jakamaan huonoja kokemuksia verkossa.

Neutraali maine

Neutraali digitaalinen maine puolestaan tarkoittaa että yrityksestä ei kovinkaan paljon löydy muiden kokemuksia, ei positiivisia eikä negatiivisia. Silloin vaarana on, että pienikin negatiivinen maine saa aikaan suuret vaikutukset. Kerroimme mm. aiemmin, miten yritys menetti jopa 90% asiakkaistaan pelkästään yhden negatiivisen palautteen vuoksi.

Verkkomaine vaikuttaa muuhunkin kuin myyntiin

Luonnollisesti myös vaikkapa rekrytointitilanteessa pätee samat kuviot, harva haluaa töihin heikkomaineiseen firmaan, jos muitakin on tarjolla. Hyvämaineiseen sen sijaan hakemuksia saadaan huomattavasti helpommin. Esimerkiksi myyjän palkkaaminen huonomaineiseen yritykseen on huomattavan haastavaa, koska tiedetään että huono maine vaikuttaa ratkaisevasti myyntituloksiin.

Laita verkkomaine kuntoon

Jos siis haluat parempaa tuottoa markkinointiin, tai ylipäätänsä asiakkaita verkosta, verkkomaine on syytä laittaa kuntoon. Aloittamista ei kannata jättää huomiseksi, vaan se on syytä ottaa työn alle heti tänään.

Verkkomaineen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja jatkuva prosessi, samoin kuin hakukoneoptimointikin ja ne tukevatkin erinomaisesti toinen toisiaan.

Ettei sinun tarvitsisi itse lähteä opiskelemaan maineenhallintaa alusta pitäen, me olemme apunasi. Yli 20 vuoden kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja maineenhallinasta, sekä jatkuva alan tarkkailu ovat muodostaneet meille hyvin selkeän kuvan verkkomaineenhallinnan tarpeellisuudesta ja toimintatavoista. Voimme auttaa sinut ja yrityksesi alkuun digitaalisen maineen hallinnassa tai halutessasi huolehdimme siitä säännöllisesti.

Miten aloitetaan?

Ensimmäinen askel on kartoittaa yrityksesi verkkomaineen nykytila. Teemme sitä varten verkkomaineen auditoinnin, josta käy ilmi yrityksesi nykytila, kilpailutilanne, sekä potentiaali. Kerromme myös oman näkemyksemme, miten mainetta olisi suositeltavaa lähteä rakentamaan.

Aloitetaanko?